Foreninger / Pensionistforening
Ældrecafé i Sognegården 
Som en del af Danske Seniorer - Svanninge Pensionistforenings aktiviteter, har vi startet en madcafé op i Sognegården.
 
Formålet er at skabe et tilbud til ældre borgere, som har ønske om eller har behov for at indtage et måltid mad i selskab med andre.
 
Måltidet er en god dansk frisklavet ret, der varierer fra gang til gang og koster 50 kr. 
 
Der er spisning fast den 2. og den 4. onsdag i måneden kl 12.
 
Tilmelding nødvendig
Man skal tilmelde sig til Sognegården 24495556 senest om mandagen før hver cafédag.
 
Der ligger også sedler i Sognegården, som man kan skrive sig på fra gang til gang.
 
Vi håber I vil tage godt imod tilbuddet og vil støtte op omkring madcaféen.
 
Caféen er en aktivitet, der er med til at styrke lokalsammenholdet.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Danske seniorer - Svanninge Pensionistforening
 
Svanninge Pensionistforening har fået navneforandring til Danske seniorer - Svanninge
v/ Ernst Jørgensen
Assensvej 459, Faldsled
5642 Millinge
tlf: 6268 1307 / 6173 8408
 
Foreningens aktiviteter findes på kalenderen
 
 
Generalforsamling i Svanninge Pensionistforening15.1.2015 

Formand Ernst Jørgensen takkede medlemmerne for deres store opbakning til arrangementerne i foreningen. 40 var mødt til generalforsamlingen. 

Der har været gode arrangementer i 2014: Rejseforedrag af Jørgen Rasmussen, Jens Tholstrups datters foredrag om faderens tid i modstandsbevægelsen, Hans Jakobsens 42 år i Kongehuset, udflugt til Dybbøl i anledning af ”1864”-filmens optagelse her på egnen og sluttelig en tur til Gyldensten med den smukke natur. 

Der arbejdes med teleslynge i Sognegården, og madcafee’n 1. og sidste onsdag i måneden er en stor succes. 

Med hensyn til madcafee’n udtrykte formanden sin skuffelse over, at kommunen kun giver tilskud til cafeer beliggende i ”byerne”: ”hvis de bare ville gi´ tilskud til huslejen, så kunne vi også føle os tilgodeset, men heldigvis har vi her et godt samarbejde med Lions klub, og det takker vi for”. 

Vi har ”prøvespist” kommunens madpakker/kold mad, og den blev godt modtaget, men da maden bliver leveret til en uge ad gangen, giver det et andet problem, for så kommer der ikke den daglige gang af en person i hjemmet hos den ældre. Robotstøvsugeren fremmer heller ikke kontakten med andre. Dette er noget kommunen bør se på med andre briller. 

Der blev orienteret om, at pensionistforeningen, Faldsled Beboerforening og Lokalrådet i forening vil opsætte ”hvil-og-snak”-bænke i Faldsled, Millinge og Svanninge. Det sker i løbet af foråret. 

Gerda Hannibal takkede for det nye klaver. 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Overskud i 2014 på 18.500 kr.

Medlemstallet er pr. nytår 182 - en stigning på 50 i forhold til året før.