Lokalrådet / Lokalrådet / Om lokalrådet / Møder i lokalrådet

Møder i lokalrådet

 Næste møde i lokalrådet er d.1.4.2019 kl. 19.00 i hallen, hvor der planlægges årsmøde.