Lokalrådet / LokalNyt

LokalNyt

LokalNyt er det lokale blad, med nyheder og omtale af aktuelle begivenheder.

Lokal Nyt udkommer 4 gange årligt (forår, sommer, efterår og vinter).

Lokal Nyt dækker nyt fra Faldsled, Millinge og Svanninge .

Lokal Nyt er også kirkeblad for Svanninge Sogn.

Bladet udgives af Lokalrådet.

Lokal Nyt omdeles til alle husstande i lokalområdet og kan også hentes i Dagli' Brugsen i Millinge.

Ansvarshavende redaktion:
Rikke Larsen
Grethe Hansen
Susser Lynghøj

Trykkeri:
Mads Rasmussen, Tiger Production, Faaborg

Lokal Nyt i 2018:
Forår:      deadline d. 19. januar
Sommer: deadline d. 30. april
Efterår:    deadline d. 30. juli
Vinter:     deadline d. 30. oktober