Det sker / Lokale nyheder

Lokale nyheder

Læs lokale nyheder her på denne side - følg også med på facebook
 
 
Referat fra FS-generalforsamling d. 26.2.2019
 
30 mennesker var mødt op til generalforsamlingen.
Aftens dirigent Niels Erik Jensen.
Referent Birthe Christensen. Stemmetællere Lars Stenner og Rikke Peter – hvilket der ikke blev brug for.

Formanden Flemming Lundes beretning.
År 2018 ”ikke så ringe endda”. Nye medlemmer dukker op udenfor det lokale område, og det er helt sikkert, fordi vi er en flerstrenget forening, der tilbyder idræt både på hold og individuelt.
1001 medlem er der pr. 31.12.2018, hvilket er 50 flere end sidste år.

Fodbold: samarbejdet i SFF (med Horne, TIF og Faaborg) har knirket et stykke tid, men ingen har en fodboldafdeling uden dette samarbejde, så et møde er under opsejling, så vi kan få ”klinket skårene”.

Svømning har 151 medlemmer, mange med anden etnisk baggrund. Lederen af denne afdeling stopper, så en ny skal findes. Håber, at en der læser dette, vil henvende sig til formanden, og tilbyde sin hjælp.

Tennis har 22 medlemmer – en fremgang på 6 fra sidste år.

Håndbold har 22 medlemmer - et minus på 1 i forhold til sidste år.

Floorball har 30 medlemmer hvoraf 18 er børn.
 
Petanque har 55 medlemmer.
 
Badminton har kun seniorer som medlemmer – 42 stk. – der er ingen trænere til børn, men nye tiltag er på vej
 
Børnegymnastik har 42 medlemmer – herregymnastik består af 7 ”ældre herrer”
 
Fitness har 414 medlemmer
 
”Stå op til noget godt” tirsdag formiddag har 71 medlemmer.
 
Hallen: der er godt samarbejde mellem FS og hallen. Hallens bestyrelse har sørget for at der kommer penge i kassen til renovering og tilskud til hallen. FS giver også et tilskud til hallen til den nye tilbygning.
 
Fugleskydningen gav sidste år 35.000 kr. i kassen. Håber lige så mange penge kommer ind i år.
Fugleskydningen ligger fra d. 11.6.2019 til d. 15.6. HUSK vi skal bruge hjælp til oprydning søndag d. 16.6. fra kl. 10.00
 
Nye aktiviteter: hvis nogle har ideer, kontakt Anitta Svendsen.
Det største problem i foreningen er mangel på folk i bestyrelse og som trænere i enkelte afdelinger.
 
Regnskabet viser et samlet overskud på 87.000, så man har råd til at hensætte nogle midler til renovering af kunstgræsbane, FS 125-års jubilæum, til Svanningehallen, til nye aktiviteter og til formiddagsgymnastikken.
Man håber på et overskud i år 2019 på 55.000 kr
 
VALG:
Der var genvalg over hele linjen, blot mangler et par suppleanter og en leder til svømning. Bestyrelsen fik mandat til at finde folk til at besætte disse poster.
 
Børge Bryggers pokal gik til Gitte Lei – en ”blæksprutte” inden for foreningen. Hun har været der i mange, mange år, og ydet en utrolig stor indsats.
 
Bosi, som er æresmedlem – har 50-års jubilæum i foreningen. Han blev hyldet med en buket blomster.
 
Teuch-pokalen blev givet til Karl Klingenberg og Jens Christian Hoby for deres træning af børn i floorball-afdelingen.
 
 
Den 7.11.2018 var der 110 pensionister til onsdagscafe.
 
I fravær af formand Ernst Jørgensen, bød Poul Fiat velkommen til pensionisternes onsdagscafe.
 
Sognegårdens Henrik havde stegt 30 ænder, og både ænder og tilbehør var som det skulle være: sovs, hvide og brune kartofler, rødkål, asier og gele. Der var rigelig mad, og det smagte vidunderligt.
 
Desserten var citronfromage - som også smagte vidunderligt.
 
Imellem de 2 retter blev der solgt lodder med fine gevinster sponseret af Orlas dagli´brug, Matas, VM Blomster og Danske Seniorer
 
 
Træffemøde med kommunens kultur- og lokalsamfundsudvalg d. 25.10.2018 i Svanningehallen
 
af Susanne Jervelund:
 
Der var ca. 40 fremmødte og fra udvalget var følgende politikere mødt:
Anne Møllegaard Mortensen
Bo Petersen
Ole Pedersen
Steffen Jensen
Anstina Krogh

Niels Erik Jensen indledte med at spørge om, hvad politikerne forbinder med borgerinddragelse og at borgerne skal høres og inddrages i beslutninger. Desværre er erfaringen ved indgivelse af høringssvar, at i over 9 uf at 10 tilfælde er svaret fra embedsværket, at "henvendelsen giver ikke anledning til at ændringer".
Anne Møllegaard gav ret i at det kunne være bedre. Ole supplerede med at disse træffemøder er med til at give en anden dialog, så der arbejdes på at gøre det bedre.

Der var en opfordring til at støtte udvikling i de mindre landsbyer, som de fleste beboere i kommunen trods alt bor i.
Ole svarede med at der er taget beslutning om, at skoler med mindst 85 - 90 elever ikke lukkes. Det er at støtte mindre landsbysamfund.

Faldsled Beboerforening var glade for samarbejdet med kommunen om Faldsled Strandpark- Ligeledes udtalte Søren Strandgaard glæde over støtten til svanningehallen.

Der er brug for bedre infrastruktur, herunder bedre offentlig transport og mere sikre cyklemuligheder mellem Svanninge og Faaborg.

Arne Clausen påpegede at det ikke er nok, at der arbejdes med cykelsti på Assensvej mellem Kirkegyden og Stenbækvej. Strækningen syd for Kirkegyden frem til byskiltet mangler, og bør medtages.

Elezabeth fra Faldsled Beboerforening ønskede kontaineren til haveaffald bevaret i Faldsled. Måske kunne haveaffald flises ?

Der var tilfredshed med ny asfaltbelægning, som larmer mindre. Men Assensvejen gennem Faldsled er stadig farlig at færdes på for gående og cyklister. Alle skal færdes på den samme vej. Høje asfaltkanter er farlige. Der tages ikke hensyn til f.ex. kroens bygninger, hvor asfalten er for høj i forhold til granitbelægning. På Højstræde er asfalten blevet så meget for høj, at garagedøre ikke kan åbnes. Problem med for høj asfalt ses flere steder i sognet, bl.a også i Svanninge.

Majken Asserbo foreslog, at der blev udarbejdet en Naturrygsæk til børn og unge, i lighed med Den Kulturelle Rygsæk. Børn skal komme ud i naturen, lære at så og plante, cykle, svømme, sejle kajak, ride etc. Det vil også kunne tiltrække børnefamilier til området. Skolegården og børnehaver skal indrettes, så de inviterer til aktivitet.

Ole Pedersen og Steffen Jensen fortalte om projekt med fremtidens skole, hvor der arbejdes med en Frilufts-rygsæk og en Erhvervsrygsæk, så der er spændende ting på vej. Allerede nu er der gode tilbud på Trente Mølle, Bittenhus, Lærkedal og i Tarup-Davinde.

Ernst Jørgensen pegede på, at der er brug for tilbuddet til ældre med genoptræning på Tømmergården. Der er sket reduktion i dette, og det er et problem. Fra politikerne blev det forklaret, at træning også kan ske i de lokale haller og det er det man ønsker at der satses mere på. Bo Petersen supplerede med at træning for seniorer også kunne ske gennem aftenskolen.

Der blev udtrykt bekymring for antallet af flexboliger, idet der ikke er beboere i disse huse. Ofte ses det endda, at haver og udearealer ved flexboliger ikke holdes, så de skæmmer området. Politikerne oplyste at de er i gang med at revurdere flexboligordninen, idet der kan være uhensigtsmæssigheder i den.

Henning Bahl spurgte om, hvornår der er midler til byfornyelse i Svanninge, Millinge og Faldsled. Dette undersøges.

Frivillighed er vigtig for at der kan ske udvikling i lokalområder. Ole Pedersen oplyste, at der arbejdes med FMK-point, hvor unge kan optjene point ved at være frivillig i forskellige sammenhæng. På den måde kan unge lære at være frivillige og forskellige projekter kan få en tiltrængt støtte.

Alt i alt et positivt møde, hvor der blev lyttet til borgerne i lokalområdet.
 
Generalforsamling i FS Idrætsforening d. 26.2.2018
Niels Erik Jensen valgt som dirigent

Formandens – Flemming Lundes – beretning:

Idrætsforeningen er inde i en god og positiv udvikling. Som flerstrenget forening gør det det lettere at eksistere.
952 medlemmer – en vækst på ca. 200 i forhold til 2016.
-Fodbold: 176 medl. Har lidt udfordring med at få trænere til børnehold. Der har været mange inde stævner, som også gavner hallen. Nyt fodboldudvalg.
-Svømning: 142 med. Kører stabilt.
-Tennis: 16 medl. Det er en fordobling i forhold til 2016.
-Håndbold: 23 medl. Herre og damehold har været ude at tjene penge til afdelingen.
-Floorball: 12 medl. David Bekker – flyttet til Jylland – startede dette hold. Drengene klarer sig vældig godt. De har fået en superfin træner fra Vissenbjerg.
-Petanque: 55 medl. Gerde Høj styrer her løjerne, og det går rigtig godt.
-Gym & fitness: 360 medl. En tilgang i forhold til 2016 på 160 medl. Der er gymnastikopvisning d. 24.3.2018 kl. 13.30 i Svanningehallen.
-Stå op til noget godt: 72 medl. Mødes tirsdag formiddag i hallen under Gerdes kyndige ledelse.

Bestyrelsen opfordrer til, at man finder nogle nye tiltag, der kan foregå i hallens ledige timer – om formiddagen. Så hvis nogen ligger inde med ideer, så kom endelig frem med dem.

Fugleskydning 2017 gav 25000 i overskud og havde 145 med til fugle-festen. Der bliver nogle nye tiltag til fugleskydningen i år.

Hallen og idrætsforeningen har et tæt samarbejde. Hallens budget er lidt presset, selv om der er kommet et extra tilskud fra kommunen på 46.000 kr. Kommunen var meget imponeret over det vælgermøde, vi afholdt her i hallen i forbindelse med kommunalvalget.

Idrætsforeningen har en god økonomi, så vi giver hallen et tilskud på 50.000 kr. og vi overlader cykelløbet ved fugleskydningen til hallen. Det giver også lidt penge.

Derudover søger idrætsforeningen penge fra fonde til en planlagt udvidelse med en multihal – ca. 300.000 kr. Udvidelsen skal være ud mod Lindegårdsvej og bruges til fitness afdelingen. Det slider for hårdt på spinningcyklerne, når de skal ryddes væk efter hvert brug. Men mere plads, vil selvfølgelig også give flere medlemmer, så der skulle helst også komme lidt flere penge i kassen.
Der er årsmøde i hallen d. 15.3.2018 kl. 19.30, hvor man kan høre mere om udvidelsen.

Infoskærmene: 1 i hallen – 1 i Orlas Brugs og 2 på skolen fungerer vældig godt. Alle er velkomne til at få noget lagt på skærmene. Henvendelse om det til Birgit Bendtsen og Hanne Søndergård.
 
Projekt Baunebjerg er under opbygning. Projektet har fået 28.000 kr. fra kommunens borgerbudget, og det ender med at blive et vældigt attraktivt område.
 
I Faldsled er et lignende projekt under opbygning. Man kan se beskrivelse og tegninger om projektet på beboerforeningens generalforsamling d. 19. marts 2018 i Faldsled gamle Skole.
 
Nyt æresmedlem i FS: Gerde Høj Hansen. Gerde har været aktiv i foreningen i 50 år – 50 år!!! – Gerde lægger i øjeblikket sine kræfter i Petanque afdelingen samt i tirsdags aktiviteten ”stå op til noget godt”. Gerde hjælper også til, når der arrangeres bankospil.
 
Børge Brygger pokalen blev tildelt Olga Lindekilde for at være en god kammerat og en god hjælper i petanque afdelingen.
 
Mette Gregersen er stoppet som formand for fodboldafdelingen, men vil gerne hjælpe det nye fodboldudvalg, blot som menigt medlem. Mette blev hyldet for sit mangeårige og kæmpe store engagement fodbold – både
lokalt og på Fynsplan.
 
En stor tak til alle omkring idrætsforeningen. Tak til Rikke, trænere, ledere, udvalg og alle, som har gjort en indsats for idrætsforeningen.
 
Valg: Alle valg til bestyrelse og indstilling af udvalgsmedlemmer var genvalg. To suppleanter så dagens lys: for fanebærer Rasmus Brink Pedersen og for sekretær Jakob Bruun Østerberg.
 
Økonomi:
Medlemskab og enkelte udvalgs indtjening minus udgifter: 123.420 kr.
Budget for 2019: indtægt 936.000 kr. Udgift 872.000 kr. Overskud 64.000 kr.
 
Afslutning:
Kaffe og kage til alle, mens snakken gik lystigt.
 
 
 
GENERALFORSAMLING I DANSKE SENIORER SVANNINGE
Generalforsamlingen blev afholdt i Svanninge Sognegård D. 4.1.2018 - ca. 40 personer var mødt frem.
Formanden Ernst Jørgensen bød velkommen og takkede for flot fremmøde.
Egon Jørgensen blev valgt til dirigent – god som han er til at styre en forsamling.
Der blev holdt 1 minuts stilhed for årets afdøde medlemmer.
Formandens beretning var præget af stor optimisme: Styr på økonomien – 250 medlemmer – 3200 til vore arrangementer – ”det er svært at få armene ned…” sang formanden.
Vi fik herefter en gennemgang, hvad 2017 året har budt på af aktiviteter og udflugter. Der har været stor tilslutning og bestyrelsen vil lægge sig i selen for at finde lige så gode aktiviteter til det kommende år.
Senior-onsdags-cafeen er et kapitel for sig selv. Her er så flot opbakning fra medlemmerne, at aktiviteten er blevet landskendt.
Formanden sagde tak til Johnny og ønskede ham alt godt i fremtiden, og velkommen til den nye vært, Henrik. Der lød også en tak til alle, som Danske seniorer samarbejder med.
Regnskabet ligger ved Henning, hvis nogle vil se det – men tallene er fine.
Til slut lød en stor tak til Jytte og Henning, som gør et stort stykke arbejde i foreningen. De blev udnævnt som æresmedlemmer.
Efter generalforsamlingen holdt Esther Rützau et kort foredrag om jøderne på Østrupgård omkring 2. verdenskrig – rigtig interessant.
Børge Hedemann fortalte om sin opvækst i nærheden af Østrup Gård.
 
ADVENTSFEST I SOGNEGÅRDEN
Hundrede mennesker var samlet i Sognegården. En hyggelig eftermiddag med børn fra Svanninge Skole. De gik Lucia og sang den skønne Lucia sang.

Alle fik slik og æbleskiver - kaffe til de voksne. Derefter var der gang i den rundt om det store flotte juletræ, der nåede helt op til loftet. Vi sang "på loftet.." og "nu ´ det jul igen" -- jo, der var fart på og både børn og voksne hyggede sig.

Så kom Kisser og Søren. De sang og underholdt os et par timer. Rigtig rigtig hyggeligt.

Pusser 
 
Trafik i Faldsled dec. 2017.

Lige før jul 2017 mødtes lokalrådet med Reyhaneh fra kommunens vejafdeling.

På dagsordenen var trafikken gennem Faldsled.

Lokalrådet kom med et forslag til kommunen gående på, at vejbumpene skal fjernes, og i stedet opsættes i begge ender af byen stærekasser, der kan ”snakke sammen”.

Nu er man desværre ikke nået så langt i udviklingen af disse stærekasser, at vi kan satse på det. Men vi har tilbudt at være forsøgskaniner for stærekasserne, og Reyhaneh vil gå videre med vort forslag til politikerne.

Indtil stærekasserne kommer, skal der selvfølgelig ske noget andet i byen.

I 2018 skal der ny asfalt på strækningen, der har været gravet op i forbindelse med kloak-/vejarbejde. Hvis vi i den forbindelse fjernede det meget omtalte bump ved den gamle skole, så kunne der lægges ny asfalt også hen over dette sted.

Kommunen forslog at man beholder bumpet, og at man måske kunne lægge asfalt ind til bumpet, så det blev lidt ”udjævnet”. Vi synes stadigvæk, at bumpene skal fjernes, og ny asfalt lægges henover.

Udover dette med bump foreslog vi, at der etableres fortov fra Strandparken og ud til lidt forbi busstoppet i sydlig ende af byen.
Der har også været hanvendelse til kommunen om fortov i "den anden ende" af Faldsled. Vi synes, kommunen skal se på dette igen.

Reyhaneh var en meget positiv lytter til vores forslag, men hun er jo ikke ene om at bestemme, så hun skal have det med ”hjem” at vende, og vi vil efterfølgende få besked.

 Pusser
 
Ældrerådsvalg 21 nov 2017
Af Ernst Jørgensen

Ældrerådsvalg for Faaborg-midtfyn blev afholdt den 21 november 2017 som et fremmødevalg,det vil sige at det blev afholdt samme dag som kommunevalg og i samme lokale ,dog med egne stemmeboks og egne valg tilforordner.
Det er første gang at der bliver holdt fremmødevalg og der kunne stemmes på de opstille kandidater over hele kommunen .Ved den kommunale samlægning af de 5 kommuner blev det aftalt at der skulle vælges 3 medlemmer fra hver kommune, der er i alt 15 medlemmer, de blev valgt ved brev afstemning uanset antallet af ældre over over 60 år i de forskellige gl kommune, efter 12 år med fåborg -midtfyn kommune måtte vi se væk fra de gamle kommune grænser og stemme på hvem som hver enkelt syntes bedst egnet til at være i ældrerådet..

Der var ved den gamle afstemnings form en forholds vis lav stemme afgivning omkring 50 pct for at få en større stemme pct og derved give ældrerådet en større folkelig opbakning blev der fremmøde valg derved kom stemme pct op 68,28 lidt under kommunevalg .

Der var opstillet 22 kandidater hvoraf 15 skulle vælges det blev for gamle faaborg kommue et godt valg der blev valgt 6. Set med lokale øjne fik vi 2 valgt, Hanne Storm -Niels Peter Ellegaard nu er det ikke kun lokale interesser de skal varetag det er de ældres, uanset hvor vi boer i kommunen ,men derfor skader det ikke med godt kendskab til dem der bliver valg.

Ser vi på hvor de ældre i kommunen bor er det vel en mere retfærdig fordeling af ældre råds medlemmer, men kunne måske havde ønsket os bedre fordeling af mandater rundt omkring ,men så gælder det om at møde op på opstillingens mødet og få folk opstillet og valgt.
Lov om retsikkerhed siger at der skal nedsættes et ældreråd ifølge lov om retsikkerhed og admistration på det sociale område skal kommunenalbestyrelsen nedsætte et ældreråd .Så hvis der ikke var nogen der ville vælges skal kommunen nedsætte et ældreråd

Lige lidt tal i hele Faaborg-midtfyn kommune 15553 over 60 år
Af givende stemmer i hele faaborg-midtfyn 10607
Faaborg gl kommune stemme berettige 6481
Af givende stemmer 3900 så er det hele vel retfærdig

Valg til lokalråd 2017:
 
Så er valg til lokalrådet overstået – og det er gået rigtig godt.
Der var 656, der stemte, hvilket er 62 % af afgivne stemmer til kommunalvalg – flot, flot.

Ind i lokalrådet er kommet:

Henning Bahl, Faldsled
Pusser Hansen, Millinge Mark
Niels Erik Jensen, Svanninge
Susanne Jervelund, Grubbe Mølle
Henning Wiesinger, Steensgaard
Erling Andersen, Faldsled
Jan Andresen, Faldsled
Jørgen Bygebjerg, Svanninge

Disse mennesker glæder sig alle til lokslrådsarbejdet - og alle borgere er velkommen til at henvende sig, hvis der er spørgsmål - gode råd eller blot til en hyggelig snak.
 
Hilsen det nye lokalråd.
 
Borgerbudget 2017:
 
Kommunen har i år besluttet, at borgerne skal bestemme, hvad pengene fra borgerbudgettet skal gå til. Derfor var det nødvendigt med afstemning om de 2 projekter, der er i spil:
 
Projekt 1: Ansøgning fra Faldsled Bypark om tilskud til aktivitetsområde på den nedlagte fodboldbane ved Den gamle Skole.
Projektet går ud på etablering af badehuse, petanquebane, beach volley og andre ting, der relaterer til stranden.

Projekt 2: Ansøgning fra Baunebjerg udvalget om tilskud til udgravning af søer og afgravning af jord, hvor bålhytte og madpakkehus skal placeres på Baunebjerg området.
Projektet går endvidere ud på etablering af lege- og aktivitetsområde på arealet, nye boldbaner, trampesti i hele området, en indhegning til dyr m.m.

Afstemningen gav projekt 1: 281 stemmer
Afstemning projekt 2: 354 stemmer
Ugyldige: 21 stemmer

Baunebjerg vandt derfor afstemningen og de 28.500 kr. fra kommunens borgerbudget
 
Borgerbudget 2016
Årets borgerbudget er skudt i gang. Pengene udbetales nu i mindre portioner og i vores område er valgt 7 personer, der skal udvælge det eller de projekter, der skal have penge.
Pengene til vores område er 150.000 kr. Alle kan fremsende et projekt og derved have mulighed for at få del i omtalte penge.
Projektet skal overordnet medvirke til at kommunen får flere tilflyttere.
Projekterne kan forholde sig til bosætning, beskæftigelse og erhverv, forbedring af rammevilkår i lokalområdet samt til borgertilfredshed og omdømme.
Ansøgning skal indsendes senest d. 15. november 2016 på aktionsgruppenfaaborg@gmail.com