Bestyrelsen

Bestyrelse:

* Formand Susanne Jervelund, Grubbemøllegyden 8A, 5600 Faaborg, tlf: 6264 1819 / 2173 6718
mail: svanninge.arkiv@gmail.com

* Næstformand Jens Broby Madsen, Østerbyvej 54, 5642 Millinge, 29 69 74 82, jensbroby@jubii.dk

* Sekretær Lilly Krog Cornelsen, Granvej 5, Faldsled, 5642 Millinge, tlf: 62 68 13 21, lillyc@stofanet.dk

* Arkivleder Bruno Clausen, Flægmosevej 1, Svanninge, 5600 Faaborg, tlf: 6261 9366

* Kasserer Tove Christensen, Ryttervej 19, 5642 Millinge. tlf. 66102142/6060 6405
mail: tovechr2@gmail.com

 * Museumsleder Jon Ingemansen, Lindegårdsvej 1, 5642 Millinge, Tlf: 62 61 92 46, Mail: jon.ingemansen@gmail.com

* Poul Hansen, Stenbækvej 47, Millinge Mark, 5600 Faaborg, tlf: 62 68 11 22 mail: skovlyplantage@jubii.dk

* Maria Kähler, Priorensgade 66, 5600 Faaborg, Tlf: 60 68 00 93, mail: mariakahler@gmail,com