Jul i Faldsled

 
 

Udsigt fra Overmarken

 
 

 
 

kløversti indvielse

 
 

Trolden Finn

 
 

 
 

 
 

Helnæs Bugt

 
 

 
 

Det Grønne Værksted.

 

Lokalrådet for Faldsled Millinge og Svanninge åbner  d1/1 2020 Det Grønne Værksted på Brahesvej 29, 5600 Faaborg.

 Har du et eller andet apparat som du mener, det ikke kan betale sig at reparere, så indlever det på Det Grønne Værksted sammen med en seddel med navn og Tlf nr og en flad 50er, så bliver du kontaktet når apparatet kører igen.

Pusser

 

 

Aktuelt nyt fra lokalområdet -

 
se detaljer i kalenderen  


JANUAR:
16.. generalforsamling i pensionistforeningen kl. 14.00
16.1 møde om udviklingsplan i Svanningehallen kl. 19.00
17.1 -goddag og farvel- for Orla og Jan i Sognegården kl. 14-17
21.1. årsmøde svønining i svømmehallen kl. 18.15
29.1. årsmøde i håndbold i Svanningehallen kl. 20.00
30.1 årsmøde i tennis i Svanningehallen kl. 19.30

FERUAR:

3.2.  årsmøde i fodbold i Svanningehallen kl. 19.00
4.2.  årsmøde i badminton i Svanningehallen kl. 19.30
6.2.  årsmøde fitness/gym. i Svanningehallen kl. 19.30
19.2 Udviklingsplan, Svanninge Sognegård, kl. 19.00

 Hver mandag: Bordtennis i Faldsled gl. Skole kl. 19.30-21.00

Hver tirsdag: L`hombre i Faldsled gl. Skole fra oktober

Hver onsdag: banko i Faldsled gl. Skole

 
facebook lokalrådet med filmen "vort skønne lokalområde"
Dronefilm her ser du filmen uden tale. 
 
Vil du vide mere: Kontakt Pusser tlf. 21432314
 
  
 
  

Danske Seniorer Svanninge

Generalforsamling d.16.1.2020 i Danske Seniorer Svanninge. 

Ernst bød velkommen til de ca. 40 fremmødte og startede med at fortælle, hvilke af vores medlemmer, der ikke er iblandt os mere, og der blev holdt 1 minuts stilhed

Arne Rasmussen-Jonna Madsen-Ester Udenby-Karen Lisbeth Hansen-Børge Drist- Birgit Hansen-Gudrun ”Gudde” Jensen-Knud Erik Andresen-Kirsten Johansen.

Herefter gik vi over til dagsordenen:

Valg af ordstyrer blev – som vanligt – Egon Møller.

Beretning:

Ernst aflagde beretning, hvor vi fik en gennemgang af de meget forskellige torsdagsarrangementer, der har været året igennem. Lige fra lysbilleder – over tøj til damer – til sang og musik med Kerteminde fiskerne. Det har været yderst fornøjeligt.

Vi har holdt adventsfest sammen med skolen, hvor børnene gik Lucia. Der har været samarbejde mellem pensionister-menighedsråd og idrætsforening om et foredrag af Anders Aggert.

Vores forårsfest blev aflyst på grund af for lidt tilmeldte, men efterårsfesten forløb rigtig fint i Sognegården.

Forårsudflugten gik til ”den genfundne bro” med spisning på Pejsegården. Efterårsturen gik til medicinhaverne ved Tranekær, med Poul som guide – han var bare god, og det var en god tur.

Ernst sluttede generalforsamlingen af med at læse de breve, han havde fået fra elever i 6 klasse på Svanninge Skole. De havde været med til onsdags cafe, og de gav udtryk for deres begejstring ved at være sammen med pensionisterne: ”fedt” – ”mega fedt” – ”mega fed mad” var nogle af de ord, de unge brugte. De unge havde fanget budskabet om, at ældre kunne være ensomme og kunne have brug for et besøg, og det ville de huske. ”Mon dronningen – som jo har mistet sin mand – vil med til vores madcafe?” spørger Ernst

Tak til alle medlemmer for jeres opbakning til arrangementer. Tak til bestyrelse og hjælpere for jeres opbakning og hjælp.

Økonomi:

Henning aflagde beretning om økonomien. Året har givet et underskud på 33.500 kr. Men underskuddet kommer af, at der er indkøbt en storskærm til 52.000. Vi har fået et tilskud fra Veluxfonden på 30.000 kr. Heldigvis er der stadig 65.000 kr på bankkontoen, så vi er ikke helt fattige.

Valg:

Jette Andersen er trådt ud af bestyrelsen og ind er kommet Hans Johansen, Faldsled

Anne Marie Pedersen, Faldsled er trådt ind som suppleant.

Ref. Pusser